PORĘCZE KĄTOWE

PORĘCZ GIĘTA „135º” – BIAŁA ECONOMY

Grupa

PORĘCZ GIĘTA „135º” – BIAŁA ECONOMY

Poręcz wyko­nana ze stali emaliowanej (wykoń­cze­nie – biel). Pro­dukt składa się z rurki (o śred­nicy 25 mm) gię­tej pod kątem 135º, dwóch wspor­ni­ków i zaśle­pek. Dostępna w róż­nych dłu­go­ściach oraz wer­sji lewa­/prawa. Sta­nowi dosko­nały wybór dla osób poszu­ku­ją­cych kla­sycz­nych i eko­no­micz­nych roz­wią­zań.

Zasto­so­wa­nie: strefa prysz­ni­cowa, wan­nowa, umy­wal­kowa i toa­le­towa.

LEWA (KOD PRODUKTU - L)

PRAWA (KOD PRODUKTU - P)

SERIA economy
TYP poręcz gięta
MODEL „135º”
WYKOŃCZENIE biel
ŚREDNICA RURKI Ø 25 mm
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 2
MATERIAŁ stal emaliowana
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty / kołki / podkładki / zaślepki

BIAŁA EMALIOWANA (KOD PRODUKTU - PSE)

STAL NIERDZEWNA POŁYSK (KOD PRODUKTU - PSP)

ORIENTACJAA [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
-300300102PSE (25) 134 A
-600600102PSE (25) 134 B
LEWA800400102PSE (25) 134 C/L
PRAWA800400102PSE (25) 134 C/P

PORĘCZ GIĘTA „L” – BIAŁA ECONOMY

Grupa

PORĘCZ GIĘTA „L” – BIAŁA ECONOMY

Poręcz wyko­nana ze stali emaliowanej (wykoń­cze­nie – biel). Pro­dukt składa się z rurki (o śred­nicy 25 mm) gię­tej pod kątem 90º, trzech wspor­ni­ków i zaśle­pek. Dostępna w róż­nych dłu­go­ściach oraz wer­sji lewa­/prawa. Sta­nowi dosko­nały wybór dla osób poszu­ku­ją­cych kla­sycz­nych i eko­no­micz­nych roz­wią­zań.

Zasto­so­wa­nie: strefa prysz­ni­cowa, wan­nowa, umy­wal­kowa i toa­le­towa.

 

LEWA (KOD PRODUKTU - L)

PRAWA (KOD PRODUKTU - P)

SERIA economy
TYP poręcz gięta
MODEL „L”
WYKOŃCZENIE biel
ŚREDNICA RURKI Ø 25 mm
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 3
MATERIAŁ stal emaliowana
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty / kołki / podkładki / zaślepki

BIAŁA EMALIOWANA (KOD PRODUKTU - PSE)

STAL NIERDZEWNA POŁYSK (KOD PRODUKTU - PSP)

ORIENTACJAA [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
-500500102PSE (25) 133 A
-600600102PSE (25) 133 B
LEWA600400102PSE (25) 133 C/L
PRAWA600400102PSE (25) 133 C/P
LEWA800400102 PSE (25) 133 D/L
PRAWA800400102PSE (25) 133 D/P
LEWA1000400102PSE (25) 133 E/L
PRAWA1000400102PSE (25) 133 E/P
LEWA1000600102PSE (25) 133 F/L
PRAWA1000600102PSE (25) 133 F/P

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMA” – BIAŁA ECONOMY

Grupa

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMA” – BIAŁA ECONOMY

Poręcz wyko­nana ze stali emaliowanej (wykoń­cze­nie – biel). Pro­dukt składa się z rurki (o śred­nicy 25 mm) gię­tej pod kątem 90º, czte­rech wspor­ni­ków i zaśle­pek. Dostępna w róż­nych dłu­go­ściach. Sta­nowi dosko­nały wybór dla osób poszu­ku­ją­cych kla­sycz­nych i eko­no­micz­nych roz­wią­zań.

Zasto­so­wa­nie: strefa prysz­ni­cowa i wan­nowa.

SERIA economy
TYP poręcz gięta/kątowa
MODEL „pozioma”
WYKOŃCZENIE biel
ŚREDNICA RURKI Ø 25 mm
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 4
RODZAJ POWŁOKI stal emaliowna
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty / kołki / podkładki / zaślepki

BIAŁA EMALIOWANA (KOD PRODUKTU - PSE)

STAL NIERDZEWNA POŁYSK (KOD PRODUKTU - PSP)

A [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
500500102PSE (25) 136 A
600600102PSE (25) 136 B
700700102PSE (25) 136 C

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMO-PIONOWA”- BIAŁA ECONOMY

Grupa

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMO-PIONOWA”- BIAŁA ECONOMY

Poręcz wyko­nana ze stali emaliowanej (wykoń­cze­nie – biała). Pro­dukt składa się z rurki (o śred­nicy 25 mm) gię­tej dwu­krot­nie (pod kątem 90º) w pła­szyź­nie pozio­mej i pio­no­wej oraz czterech wspor­ni­ków i zaśle­pek. Dostępna w róż­nych dłu­go­ściach oraz wer­sji lewa­/prawa. Sta­nowi dosko­nały wybór dla osób poszu­ku­ją­cych kla­sycz­nych i eko­no­micz­nych roz­wią­zań.

Zasto­so­wa­nie: strefa prysz­ni­cowa i wan­nowa.

LEWA (KOD PRODUKTU - L)

PRAWA (KOD PRODUKTU - P)

SERIA economy
TYP poręcz gięta/kątowa
MODEL „poziomo-pionowa”
WYKOŃCZENIE biel
ŚREDNICA RURKI Ø 25 mm
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 4
MATERIAŁ stal emaliowana
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty / kołki / podkładki / zaślepki

BIAŁA EMALIOWANA (KOD PRODUKTU - PSE)

STAL NIERDZEWNA POŁYSK (KOD PRODUKTU - PSP)

ORIENTACJAA [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
LEWA600600600PSE (25) 135 A/L
PRAWA600600600PSE (25) 135 A/P
LEWA800800400PSE (25) 135 B/L
PRAWA800800400PSE (25) 135 B/P

PORĘCZ GIĘTA „L” – SN POŁYSK ECONOMY

Grupa

PORĘCZ GIĘTA „L” – SN POŁYSK ECONOMY

Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040 (wykończenie typu połysk). Produkt składa się z rurki o średnicy 25 mm i maskownic. Dostępna w różnych długościach oraz wersji lewa/prawa. Stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących klasycznych i ekonomicznych rozwiązań.

Zastosowanie: strefa prysznicowa, wannowa i toaletowa

 

LEWA

PRAWA

SERIA economy
TYP poręcz gięta
MODEL „L”
WYKOŃCZENIE stal nierdzewna połysk
ŚREDNICA RURKI Ø 25 mm
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 3
MATERIAŁ stal nierdzewna AISI 304
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty, kołki, podkładki, maskownice.

STAL NIERDZEWNA POŁYSK

BIAŁA EMALIOWANA

ORIENTACJAA [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
-500500102PSP (25) 133 A
-600600102PSP (25) 133 B
LEWA600400102PSP (25) 133 C/L
PRAWA600400102PSP (25) 133 C/P
LEWA800400102 PSP (25) 133 D/L
PRAWA800400102PSP (25) 133 D/P

PORĘCZ GIĘTA „135º” – SN POŁYSK ECONOMY

Grupa

PORĘCZ GIĘTA „135º” – SN POŁYSK ECONOMY

Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040 (wykończenie typu połysk). Produkt składa się z rurki o średnicy 25 mm i maskownic. Dostępna w różnych długościach oraz wersji lewa/prawa. Stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących klasycznych i ekonomicznych rozwiązań.

Zastosowanie: strefa prysznicowa, wannowa i toaletowa

LEWA

KOD PRODUKTU Z LITERĄ "L"

PRAWA

KOD PRODUKTU Z LITERĄ "P"

SERIA economy
TYP poręcz gięta
MODEL „135º”
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 2
WYKOŃCZENIE stal nierdzewna połysk
ŚREDNICA RURKI Ø 25 mm
MATERIAŁ stal nierdzewna AISI 304
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty, kołki, podkładki, zaślepki.

STAL NIERDZEWNA POŁYSK

BIAŁA EMALIOWANA

ORIENTACJAA [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
-300300102PSP (25) 134 A
-600600102PSP (25) 134 B
LEWA800400102PSP (25) 134 C/L
PRAWA800400102PSP (25) 134 C/P

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMA”- SN POŁYSK ECONOMY

Grupa

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMA”- SN POŁYSK ECONOMY

Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040 (wykończenie typu połysk). Produkt składa się z rurki o średnicy 25 mm i zaślepek. Dostępna w różnych długościach. Stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących klasycznych i ekonomicznych rozwiązań.

Zastosowanie: strefa prysznicowa i wannowa.

SERIA economy
TYP poręcz kątowa-gięta
MODEL „pozioma”
WYKOŃCZENIE stal nierdzewna połysk
ŚREDNICA RURKI Ø 25 mm
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 4
RODZAJ POWŁOKI stal nierdzewna AISI 304
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty, kołki, podkładki, zaślepki.

BIAŁA EMALIOWANA

STAL NIERDZEWNA POŁYSK

A [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
500500102PSP (25) 136 A
600600102PSP (25) 136 B
700700102PSP (25) 136 C

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMO-PIONOWA”- SN POŁYSK ECONOMY

Grupa

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMO-PIONOWA”- SN POŁYSK ECONOMY

Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040 (wykończenie typu połysk). Produkt składa się z rurki o średnicy 25 mm i maskownic. Dostępna w różnych długościach oraz wersji lewa/prawa. Stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących klasycznych i ekonomicznych rozwiązań.

Zastosowanie: strefa prysznicowa i wannowa.

LEWA

PRAWA

SERIA economy
TYP poręcz kątowa-gięta
MODEL „poziomo-pionowa”
WYKOŃCZENIE stal nierdzewna połysk
ŚREDNICA RURKI Ø 25 mm
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 4
RODZAJ POWŁOKI stal nierdzewna AISI 304
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty, kołki, podkładki, zaślepki.

STAL NIERDZEWNA POŁYSK

BIAŁA EMALIOWANA

ORIENTACJAA [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
LEWA600600600PSP (25) 135 A/L
PRAWA600600600PSP (25) 135 A/P
LEWA800800400PSP (25) 135 B/L
PRAWA800800400PSP (25) 135 B/P

PORĘCZ GIĘTA „135º” – BIAŁA LUX

Grupa

PORĘCZ GIĘTA „135º” – BIAŁA LUX

Poręcz wykonana ze stali węglowej (wykończenie – emaliowana biała). Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Dostępna w różnych długościach oraz wersji lewa/prawa. Stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących klasycznych i ekonomicznych rozwiązań.

Zastosowanie: strefa prysznicowa, wannowa i toaletowa

LEWA

KOD PRODUKTU Z LITERĄ "L"

PRAWA

KOD PRODUKTU Z LITERĄ "P"

SERIA lux
TYP poręcz gięta
MODEL „135º”
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 2
WYKOŃCZENIE biała emaliowana
ŚREDNICA RURKI Ø 32 mm
MATERIAŁ stal węglowa
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty, kołki, podkładki, maskownice.

BIAŁA EMALIOWANA

STAL NIERDZEWNA POŁYSK

STAL NIERDZEWNA MAT

ORIENTACJAA [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
-300300102PSE (32) 134 A
-600600102PSE (32) 134 B
LEWA800400102PSE (32) 134 C/L
PRAWA800400102PSE (32) 134 C/P

PORĘCZ GIĘTA „L” – BIAŁA LUX

Grupa

PORĘCZ GIĘTA „L” – BIAŁA LUX

Poręcz wykonana ze stali węglowej (wykończenie – emaliowana biała). Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Dostępna w różnych długościach oraz wersji lewa/prawa. Stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości rozwiązań.

Zastosowanie: strefa prysznicowa, wannowa i toaletowa

 

LEWA

PRAWA

SERIA economy
TYP poręcz gięta
MODEL „L”
WYKOŃCZENIE biała emaliowana
ŚREDNICA RURKI Ø 32 mm
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 3
MATERIAŁ stal węglowa
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty, kołki, podkładki, maskownice.

BIAŁA EMALIOWANA

STAL NIERDZEWNA POŁYSK

STAL NIERDZEWNA MAT

ORIENTACJAA [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
-500500102PSE (32) 133 A
-600600102PSE (32) 133 B
LEWA600400102PSE (32) 133 C/L
PRAWA600400102PSE (32) 133 C/P
LEWA800400102 PSE (32) 133 D/L
PRAWA800400102PSE (32) 133 D/P
LEWA1000400102PSE (32) 133 E/L
PRAWA1000400102PSE (32) 133 E/P
LEWA1000600102PSE (32) 133 F/L
PRAWA1000600102PSE (32) 133 F/P

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMA”- BIAŁA LUX

Grupa

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMA”- BIAŁA LUX

Poręcz wykonana ze stali węglowej (wykończenie – emaliowana biała). Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Dostępna w różnych wymiarach. Stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości rozwiązań.

Zastosowanie: strefa prysznicowa i wannowa.

SERIA lux
TYP poręcz kątowa-gięta
MODEL „pozioma”
WYKOŃCZENIE biała emaliowana
ŚREDNICA RURKI Ø 32 mm
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 4
RODZAJ POWŁOKI stal węglowa
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty, kołki, podkładki, zaślepki.

BIAŁA EMALIOWANA

STAL NIERDZEWNA POŁYSK

STAL NIERDZEWNA MAT

A [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
500500102PSE (32) 136 A
600600102PSE (32) 136 B
700700102PSE (32) 136 C

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMO-PIONOWA” – BIAŁA LUX

Grupa

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMO-PIONOWA” – BIAŁA LUX

Poręcz wykonana ze stali węglowej (wykończenie – emaliowana biała). Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Dostępna w różnych długościach oraz wersji lewa/prawa. Stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości rozwiązań.

Zastosowanie: strefa prysznicowa i wannowa.

LEWA

PRAWA

SERIA lux
TYP poręcz kątowa-gięta
MODEL „poziomo-pionowa”
WYKOŃCZENIE biała emaliowana
ŚREDNICA RURKI Ø 32 mm
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 4
RODZAJ POWŁOKI stal węglowa
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty, kołki, podkładki, maskownice.

BIAŁA EMALIOWANA

STAL NIERDZEWNA POŁYSK

STAL NIERDZEWNA MAT

ORIENTACJAA [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
LEWA600600600PSE (32) 135 A/L
PRAWA600600600PSE (32) 135 A/P
LEWA800800400PSE (32) 135 B/L
PRAWA800800400PSE (32) 135 B/P

PORĘCZ GIĘTA „135º” – SN POŁYSK LUX

Grupa

PORĘCZ GIĘTA „135º” – SN POŁYSK LUX

Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040 (wykończenie typu połysk). Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Dostępna w różnych długościach oraz wersji lewa/prawa. Stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości rozwiązań.

Zastosowanie: strefa prysznicowa, wannowa i toaletowa

LEWA

KOD PRODUKTU Z LITERĄ "L"

PRAWA

KOD PRODUKTU Z LITERĄ "P"

SERIA lux
TYP poręcz gięta
MODEL „135º”
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 2
WYKOŃCZENIE stal nierdzewna połysk
ŚREDNICA RURKI Ø 32 mm
MATERIAŁ stal nierdzewna AISI 304
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty, kołki, podkładki, maskownice.

STAL NIERDZEWNA POŁYSK

STAL NIERDZEWNA MAT

BIAŁA EMALIOWANA

ORIENTACJAA [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
-300300102PSP (32) 134 A

PORĘCZ GIĘTA „L” – SN POŁYSK LUX

Grupa

PORĘCZ GIĘTA „L” – SN POŁYSK LUX

Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040 (wykończenie typu połysk). Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Dostępna w różnych długościach oraz wersji lewa/prawa. Stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości rozwiązań.

Zastosowanie: strefa prysznicowa, wannowa i toaletowa

 

LEWA

PRAWA

SERIA economy
TYP poręcz gięta
MODEL „L”
WYKOŃCZENIE stal nierdzewna połysk
ŚREDNICA RURKI Ø 32 mm
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 3
MATERIAŁ stal nierdzewna AISI 304
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty, kołki, podkładki, maskownice.

STAL NIERDZEWNA POŁYSK

STAL NIERDZEWNA MAT

BIAŁA EMALIOWANA

ORIENTACJAA [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
LEWA700500102PSP (32) 133/L
PRAWA700500102PSP (32) 133 /P

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMA”- SN POŁYSK LUX

Grupa

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMA”- SN POŁYSK LUX

Poręcz wykonana ze stali węglowej (wykończenie – stal nierdzewna połysk). Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Dostępna w różnych wymiarach. Stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości rozwiązań.

Zastosowanie: strefa prysznicowa i wannowa.

SERIA lux
TYP poręcz kątowa-gięta
MODEL „pozioma”
WYKOŃCZENIE stal nierdzewna połysk
ŚREDNICA RURKI Ø 32 mm
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 4
RODZAJ POWŁOKI stal nierdzewna AISI 304
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty, kołki, podkładki, zaślepki.

STAL NIERDZEWNA POŁYSK

STAL NIERDZEWNA MAT

BIAŁA EMALIOWANA

A [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
750750102PSP (32) 136 A

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMO-PIONOWA” – SN POŁYSK LUX

Grupa

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMO-PIONOWA” – SN POŁYSK LUX

Poręcz wykonana ze stali węglowej (wykończenie – stal nierdzewna połysk). Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Dostępna w różnych długościach oraz wersji lewa/prawa. Stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości rozwiązań.

Zastosowanie: strefa prysznicowa i wannowa.

LEWA

PRAWA

SERIA lux
TYP poręcz kątowa-gięta
MODEL „poziomo-pionowa”
WYKOŃCZENIE stal nierdzewna połysk
ŚREDNICA RURKI Ø 32 mm
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 4
RODZAJ POWŁOKI stal nierdzewna AISI 304
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty, kołki, podkładki, maskownice.

STAL NIERDZEWNA POŁYSK

STAL NIERDZEWNA MAT

BIAŁA EMALIOWANA

ORIENTACJAA [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
LEWA600600600PSP (32) 135 A/L
PRAWA600600600PSP (32) 135 A/P
LEWA800800400PSP (32) 135 B/L
PRAWA800800400PSP (32) 135 B/P

PORĘCZ GIĘTA „135º” – SN MAT LUX

Grupa

PORĘCZ GIĘTA „135º” – SN MAT LUX

Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040 (wykończenie typu mat). Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Dostępna w różnych długościach oraz wersji lewa/prawa. Stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości rozwiązań.

Zastosowanie: strefa prysznicowa, wannowa i toaletowa

LEWA

KOD PRODUKTU Z LITERĄ "L"

PRAWA

KOD PRODUKTU Z LITERĄ "P"

SERIA lux
TYP poręcz gięta
MODEL „135º”
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 2
WYKOŃCZENIE stal nierdzewna mat
ŚREDNICA RURKI Ø 32 mm
MATERIAŁ stal nierdzewna AISI 304
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty, kołki, podkładki, maskownice.

STAL NIERDZEWNA MAT

STAL NIERDZEWNA POŁYSK

BIAŁA EMALIOWANA

ORIENTACJAA [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
-300300102PSM (32) 134 A

PORĘCZ GIĘTA „L” – SN MAT LUX

Grupa

PORĘCZ GIĘTA „L” – SN MAT LUX

Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040 (wykończenie typu mat). Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Dostępna w różnych długościach oraz wersji lewa/prawa. Stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości rozwiązań.

Zastosowanie: strefa prysznicowa, wannowa i toaletowa

 

LEWA

PRAWA

SERIA economy
TYP poręcz gięta
MODEL „L”
WYKOŃCZENIE stal nierdzewna mat
ŚREDNICA RURKI Ø 32 mm
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 3
MATERIAŁ stal nierdzewna AISI 304
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty, kołki, podkładki, maskownice.

STAL NIERDZEWNA MAT

STAL NIERDZEWNA POŁYSK

BIAŁA EMALIOWANA

ORIENTACJAA [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
LEWA700500102PSM (32) 133/L
PRAWA700500102PSM (32) 133 /P

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMA”- SN MAT LUX

Grupa

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMA”- SN MAT LUX

Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040 (wykończenie typu mat). Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Dostępna w różnych długościach. Stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości rozwiązań.

Zastosowanie: strefa prysznicowa i wannowa.

SERIA lux
TYP poręcz kątowa-gięta
MODEL „pozioma”
WYKOŃCZENIE stal nierdzewna mat
ŚREDNICA RURKI Ø 32 mm
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 4
RODZAJ POWŁOKI stal nierdzewna AISI 304
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty, kołki, podkładki, maskownice.

STAL NIERDZEWNA MAT

STAL NIERDZEWNA POŁYSK

BIAŁA EMALIOWANA

A [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
750750102PSM (32) 136 A

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMO-PIONOWA” – SN MAT LUX

Grupa

PORĘCZ KĄTOWA „POZIOMO-PIONOWA” – SN MAT LUX

Poręcz wykonana ze stali węglowej (wykończenie – stal nierdzewna mat). Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Dostępna w różnych długościach oraz wersji lewa/prawa. Stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości rozwiązań.

Zastosowanie: strefa prysznicowa i wannowa.

LEWA

PRAWA

SERIA lux
TYP poręcz kątowa-gięta
MODEL „poziomo-pionowa”
WYKOŃCZENIE stal nierdzewna mat
ŚREDNICA RURKI Ø 32 mm
ILOŚĆ WSPORNIKÓW 4
RODZAJ POWŁOKI stal nierdzewna AISI 304
WYMIARY patrz zakładka -> "dostępne wymiary"
W ZESTAWIE wkręty, kołki, podkładki, maskownice.

STAL NIERDZEWNA MAT

STAL NIERDZEWNA POŁYSK

BIAŁA EMALIOWANA

ORIENTACJAA [mm]B [mm]C [mm]KOD PRODUKTU
LEWA600600600PSM (32) 135 A/L
PRAWA600600600PSM (32) 135 A/P
LEWA800800400PSM (32) 135 B/L
PRAWA800800400PSM (32) 135 B/P

RODZAJ WYKOŃCZENIA

Top