ODBOJOPORĘCZE ŚCIENNE

ODBOJOPORĘCZ ŚCIENNA WG 140

Grupa

ODBOJOPORĘCZ ŚCIENNA WG 140

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabez­pie­cza ją na powierzchni 140 mm sze­ro­ko­ści), dodat­kowo pełni funk­cję wspie­ra­jącą dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Cechą cha­rak­te­ry­styczną modelu WG 140 jest ergo­no­miczny kształt.

Zasto­so­wa­nie: Pomiesz­cze­nia o inten­syw­nej eks­plo­ata­cji, nara­żone na silne ude­rze­nia (w szcze­gól­no­ści miej­sca pobytu osób o obni­żo­nej spraw­no­ści rucho­wej), m.in.: ciągi komu­ni­ka­cyjne w szpi­ta­lach, przy­chod­niach, domach opieki itp.

KOD PRODUKTU WG 140
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 4 m
SZEROKOŚĆ 140 mm
GRUBOŚĆ 35 mm
ODLEGŁOŚĆ 85 mm
KONSTRUKCJA profil ciągły
AMORTYZATOR 1
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 28

Elementy systemu

 1. profil aluminiowy ciągły
 2. pokrywa winylowa
 3. amortyzator
 4. narożnik zakończeniowy
 5. konsola mocująca
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ODBOJOPORĘCZ ŚCIENNA WG 145

Grupa

ODBOJOPORĘCZ ŚCIENNA WG 145

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabez­pie­cza ją na powierzchni 145 mm sze­ro­ko­ści), dodat­kowo pełni funk­cję wspie­ra­jącą dla osób nie­peł­no­spraw­nych.

Zasto­so­wa­nie: Pomiesz­cze­nia o inten­syw­nej eks­plo­ata­cji, nara­żone na silne ude­rze­nia (w szcze­gól­no­ści miej­sca pobytu osób o obni­żo­nej spraw­no­ści rucho­wej), m.in.: ciągi komu­ni­ka­cyjne w szpi­ta­lach, przy­chod­niach, domach opieki itp.

KOD PRODUKTU WG 145
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 4 m
SZEROKOŚĆ 145 mm
GRUBOŚĆ 35 mm
ODLEGŁOŚĆ 85 mm
KONSTRUKCJA profil ciągły
AMORTYZATOR 1
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 28

Elementy systemu

 1. profil aluminiowy ciągły
 2. pokrywa winylowa
 3. amortyzator
 4. narożnik zakończeniowy
 5. konsola mocująca
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ODBOJOPORĘCZ ŚCIENNA WGL 145

Grupa

ODBOJOPORĘCZ ŚCIENNA WGL 145

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabez­pie­cza ją na powierzchni 145 mm sze­ro­ko­ści), dodat­kowo pełni funk­cję wspie­ra­jącą dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Model jest odpowiednikiem WG 145 wzbogaconym o instalację oświetlenia ledowego – które jest oszczędnym rozwiązaniem w przypadku nocnego podświetlania korytarzy. Subtelne źródło światła jest przyjaznym rozwiązaniem dla śpiących pacjentów. Warty podkreślenia jest również walor estetyczny iluminacji, który nadaje wnętrzom nowoczesny charakter.

KOD PRODUKTY WGL 145
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 4 m
SZEROKOŚĆ 145 mm
GRUBOŚĆ 35 mm
ODLEGŁOŚĆ 85 mm
KONSTRUKCJA profil ciągły
AMORTYZATOR 1
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 28

Elementy systemu

 1. profil aluminiowy ciągły
 2. pokrywa winylowa
 3. listwa ledowa
 4. amortyzator
 5. narożnik zakończeniowy
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

Top