ODBOJNICE ŚCIENNE

ODBOJNICA ŚCIENNA CR 50

Grupa

ODBOJNICA ŚCIENNA CR 50

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabezpie­cza ją na powierzchni 50 mm szerokości). Sku­tecz­nie zapo­biega uszko­dze­niom, defor­ma­cjom i otar­ciom, dzięki amor­ty­zu­ją­cym wła­ści­wo­ściom alu­mi­nio­wego pro­filu oraz odpornej na działanie czynników mechanicznych pokrywie winylowej. Ze względu na wąski zakres krycia odbojnicę stosuje się w sytuacji bezpośredniego stałego kontaktu przedmiotu (np. wyposażenia) ze ścianą.

Zastosowanie: Pomieszania wyposażone w ławki szkolne, biurka, krzesła itp.

KOD PRODUKTU CR 50
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 4 m
SZEROKOŚĆ 50 mm
GRUBOŚĆ 10 mm
KONSTRUKCJA profil ciągły
AMORTYZATOR -
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 28

Elementy systemu

 1. profil aluminiowy ciągły
 2. pokrywa winylowa
 3. narożnik zakończeniowy
Kolory

ODBOJNICA ŚCIENNA WG 100

Grupa

ODBOJNICA ŚCIENNA WG 100

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabez­pie­cza ją na powierzchni 100 mm sze­ro­ko­ści). Sku­tecz­nie zapo­biega uszko­dze­niom, defor­ma­cjom i otar­ciom, dzięki amor­ty­zu­ją­cym wła­ści­wo­ściom konstrukcji alu­mi­nio­wego pro­filu i gumowego amortyzatora oraz odpornej na działanie czynników mechanicznych pokrywie winylowej.

Zastosowanie: Pomieszczenia średnio eks­plo­atowane, z minimalnym oddziaływaniem dużych sił mechanicznych (np. rozpędzone łóżka szpitalne), m.in.: pocze­kal­nie, klasy szkolne, sale wykła­dowe itd.

KOD PRODUKTU WG 100
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 4 m
SZEROKOŚĆ 100 mm
GRUBOŚĆ 20 mm
KONSTRUKCJA profil ciągły
AMORTYZATOR 1
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 28

Elementy systemu

 1. profil aluminiowy ciągły
 2. pokrywa winylowa
 3. amortyzator
 4. narożnik zakończeniowy
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ODBOJNICA ŚCIENNA WG 150

Grupa

ODBOJNICA ŚCIENNA WG 150

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabez­pie­cza ją na powierzchni 150 mm sze­ro­ko­ści). Sku­tecz­nie zapo­biega uszko­dze­niom, defor­ma­cjom i otar­ciom, dzięki amor­ty­zu­ją­cym wła­ści­wo­ściom kon­struk­cji alu­mi­nio­wego pro­filu i gumo­wych amor­ty­za­to­rów oraz odpornej na działanie czynników mechanicznych pokrywie winylowej.

Zastosowanie: Pomiesz­cze­nia o inten­syw­nej eks­plo­ata­cji, nara­żone na silne ude­rze­nia, m.in.: ciągi komu­ni­ka­cyjne w jed­nost­kach medycz­nych, edu­ka­cyj­nych, han­dlo­wych itp.

KOD PRODUKTU WG 150
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 4 m
SZEROKOŚĆ 150 mm
GRUBOŚĆ 20 mm
KONSTRUKCJA profil ciągły
AMORTYZATOR 2
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 28

Elementy systemu

 1. profil aluminiowy ciągły
 2. pokrywa winylowa
 3. amortyzator
 4. amortyzator
 5. narożnik zakończeniowy
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ODBOJNICA ŚCIENNA DC 150

Grupa

ODBOJNICA ŚCIENNA DC 150

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabez­pie­cza ją na powierzchni 150 mm sze­ro­ko­ści). Sku­tecz­nie zapo­biega uszko­dze­niom, defor­ma­cjom i otar­ciom, dzięki amor­ty­zu­ją­cym wła­ści­wo­ściom kon­struk­cji alu­mi­nio­wego pro­filu i dużego gumo­wego amor­ty­za­tora oraz odpornej na działanie czynników mechanicznych pokrywie winylowej. Na uwagę zasługuje również nowo­cze­sny design odboj­nicy.

Zastosowanie: Pomiesz­cze­nia o inten­syw­nej eks­plo­ata­cji, nara­żone na silne ude­rze­nia, m.in.: ciągi komu­ni­ka­cyjne w jed­nost­kach medycz­nych, edu­ka­cyj­nych, han­dlo­wych itp.

DŁUGOŚĆ HANDLOWA 4 m
SZEROKOŚĆ 150 mm
GRUBOŚĆ 20 mm
PROFIL ciągły
AMORTYZATOR 1
MOCOWANIE PRODUKTU wkręty
OPCJE KOLORYSTYCZNE 28 barw

Elementy systemu

 1. profil aluminiowy ciągły
 2. pokrywa winylowa
 3. amortyzator
 4. narożnik zakończeniowy
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ODBOJNICA ŚCIENNA DC 200

Grupa

ODBOJNICA ŚCIENNA DC 200

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabez­pie­cza ją na powierzchni 200 mm sze­ro­ko­ści). Sku­tecz­nie zapo­biega uszko­dze­niom, defor­ma­cjom i otar­ciom, dzięki amor­ty­zu­ją­cym wła­ści­wo­ściom kon­struk­cji alu­mi­nio­wego pro­filu i dużego gumo­wego amor­ty­za­tora oraz odpornej na działanie czynników mechanicznych pokrywie winylowej. Na uwagę zasługuje również nowo­cze­sny design odboj­nicy.

Zastosowanie: Pomiesz­cze­nia o inten­syw­nej eks­plo­ata­cji, nara­żone na silne ude­rze­nia, m.in.: ciągi komu­ni­ka­cyjne w jed­nost­kach medycz­nych, edu­ka­cyj­nych, han­dlo­wych itp.

KOD PRODUKTU DC 200
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 4 m
SZEROKOŚĆ 200 mm
GRUBOŚĆ 20 mm
KONSTRUKCJA profil ciągły
AMORTYZATOR 1
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 28

Elementy systemu

 1. profil aluminiowy ciągły
 2. pokrywa winylowa
 3. amortyzator
 4. narożnik zakończeniowy
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ODBOJNICA ŚCIENNA WG 200

Grupa

ODBOJNICA ŚCIENNA WG 200

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabez­pie­cza ją na powierzchni 200 mm sze­ro­ko­ści). Sku­tecz­nie zapo­biega uszko­dze­niom, defor­ma­cjom i otar­ciom, dzięki amor­ty­zu­ją­cym wła­ści­wo­ściom kon­struk­cji alu­mi­nio­wego pro­filu i gumo­wych amor­ty­za­torów oraz odpornej na działanie czynników mechanicznych pokrywie winylowej.

Zastosowanie: Pomiesz­cze­nia o inten­syw­nej eks­plo­ata­cji, nara­żone na silne ude­rze­nia, m.in.: ciągi komu­ni­ka­cyjne w jed­nost­kach medycz­nych, edu­ka­cyj­nych, han­dlo­wych itp.

KOD PRODUKTU WG 200
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 4 m
SZEROKOŚĆ 200 mm
GRUBOŚĆ 35 mm
KONSTRUKCJA profil ciągły
AMORTYZATOR 2
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 28

Elementy systemu

 1. profil aluminiowy ciągły
 2. pokrywa winylowa
 3. amortyzator
 4. amortyzator
 5. narożnik zakończeniowy
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ODBOJNICA ŚCIENNA WG 202

Grupa

ODBOJNICA ŚCIENNA WG 202

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabez­pie­cza ją na powierzchni 200 mm sze­ro­ko­ści). Sku­tecz­nie zapo­biega uszko­dze­niom, defor­ma­cjom i otar­ciom, dzięki amor­ty­zu­ją­cym wła­ści­wo­ściom kon­struk­cji alu­mi­nio­wego rdzenia i gumo­wego amor­ty­za­tora oraz odpornej na działanie czynników mechanicznych pokrywie winylowej.

Zastosowanie: Pomiesz­cze­nia o inten­syw­nej eks­plo­ata­cji, nara­żone na silne ude­rze­nia, m.in.: ciągi komu­ni­ka­cyjne w jed­nost­kach medycz­nych, edu­ka­cyj­nych, han­dlo­wych itp.

KOD PRODUKTU WG 202
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 4 m
SZEROKOŚĆ 200 m
GRUBOŚĆ 35 m
KONSTRUKCJA rdzeń alu.
AMORTYZATOR 1
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozp.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 19 barw

Elementy systemu

 1. rdzeń aluminiowy
 2. uchwyt montażowy
 3. amortyzator
 4. narożnik zakończeniowy
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ODBOJNICA ŚCIENNA WG 203

Grupa

ODBOJNICA ŚCIENNA WG 203

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabez­pie­cza ją na powierzchni 200 mm sze­ro­ko­ści). Odbojnica ze względu na zastosowanie uchwytów montażowych (zamiast profilu aluminiowego) stanowi doskonałe rozwiązanie ekonomiczne.

Zastosowanie: Pomiesz­cze­nia o inten­syw­nej eks­plo­ata­cji, nara­żone na silne ude­rze­nia, m.in.: ciągi komu­ni­ka­cyjne w jed­nost­kach medycz­nych, edu­ka­cyj­nych, han­dlo­wych itp.

KOD PRODUKTU WG 203
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 4 m
SZEROKOŚĆ 200 mm
GRUBOŚĆ 35 mm
KONSTRUKCJA uchwyt m.
AMORTYZATOR 2
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 28

Elementy systemu

 1. uchwyt montażowy
 2. pokrywa winylowa
 3. amortyzaror
 4. amortyzator
 5. narożnik zakończeniowy
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ODBOJNICA ŚCIENNA SN 100

Grupa

ODBOJNICA ŚCIENNA SN 100

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabez­pie­cza ją na powierzchni 100 mm sze­ro­ko­ści). Lase­rowo cię­te krawędzie gwa­ran­tują naj­lep­szą jakość wykoń­cze­nia. Na uwagę zasłu­guje rów­nież walor este­tyczny stali nie­rdzew­nej, pasu­ją­cej do nowo­cze­snych i mini­ma­li­stycz­nych wnętrz. W przypadku całej serii zabezpieczeń stalowych nierdzewnych, istnieje możliwość wykonania produktów według indywidualnego zlecenia.
Zastosowanie: Pomiesz­cze­nia o wyso­kich wymo­gach sani­tar­nych, takich jak: labo­ra­to­ria, kuch­nie, magazyny żywności itp.

KOD PRODUKTU SN 100
DŁUGOŚĆ HANDLOWA wg zlecenia
SZEROKOŚĆ 100 mm
GRUBOŚĆ 20 mm
KONSTRUKCJA bez profilu
AMORTYZATOR -
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 1

Elementy systemu

 1. uchwyt montażowy
 2. pokrywa ze stali nierdzewnej
 3. kątownik montazowy
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ODBOJNICA ŚCIENNA SN 150

Grupa

ODBOJNICA ŚCIENNA SN 150

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabez­pie­cza ją na powierzchni 100 mm sze­ro­ko­ści). Lase­rowo cię­te krawędzie gwa­ran­tują naj­lep­szą jakość wykoń­cze­nia. Na uwagę zasłu­guje rów­nież walor este­tyczny stali nie­rdzew­nej, pasu­ją­cej do nowo­cze­snych i mini­ma­li­stycz­nych wnętrz. W przypadku całej serii zabezpieczeń stalowych nierdzewnych, istnieje możliwość wykonania produktów według indywidualnego zlecenia.

Zastosowanie: Pomiesz­cze­nia o wyso­kich wymo­gach sani­tar­nych, takich jak: labo­ra­to­ria, kuch­nie, magazyny żywności itp.

KOD PRODUKTU SN 150
DŁUGOŚĆ HANDLOWA wg zlecenia
SZEROKOŚĆ 150 mm
GRUBOŚĆ 20 mm
KONSTRUKCJA bez profilu
AMORTYZATOR -
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozp.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 1

Elementy systemu

 1. uchwyt montażowy
 2. pokrywa ze stali nierdzewnej
 3. kątownik montażowy
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ODBOJNICA ŚCIENNA SN 200

Grupa

ODBOJNICA ŚCIENNA SN 200

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabez­pie­cza ją na powierzchni 100 mm sze­ro­ko­ści). Lase­rowo cię­te krawędzie gwa­ran­tują naj­lep­szą jakość wykoń­cze­nia. Na uwagę zasłu­guje rów­nież walor este­tyczny stali nie­rdzew­nej, pasu­ją­cej do nowo­cze­snych i mini­ma­li­stycz­nych wnętrz. W przypadku całej serii zabezpieczeń stalowych nierdzewnych, istnieje możliwość wykonania produktów według indywidualnego zlecenia.

Zastosowanie: Pomiesz­cze­nia o wyso­kich wymo­gach sani­tar­nych, takich jak: labo­ra­to­ria, kuch­nie, magazyny żywności itp.

KOD PRODUKTU SN 200
DŁUGOŚĆ HANDLOWA wg zlecenia
SZEROKOŚĆ 200 mm
GRUBOŚĆ 20 mm
KONSTRUKCJA brak profilu
AMORTYZATOR -
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 1

Elementy systemu

 1. uchwyt montażowy
 2. pokrywa ze stali nierdzewnej
 3. kątownik motażowy
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ODBOJNICA ŚCIENNA GUMOWA RG 150

Grupa

ODBOJNICA ŚCIENNA GUMOWA RG 150

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabezpie­cza ją na powierzchni 150 mm szerokości). Dzięki amortyzującym właściwościom gumy skutecznie zapo­biega uszko­dze­niom, defor­ma­cjom i otar­ciom. Bardzo ważną cechą tego modelu są flu­ore­scen­cyjne paski popra­wiające­ widocz­ność miejsc new­ral­gicz­nych. Zastosowanie: Pomieszczenia przeznaczone na cele produkcyjne, magazynowe, parkingowe itp.

KOD PRODUKTU RG 150
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 3 m
SZEROKOŚĆ 150 mm
GRUBOŚĆ 20 mm
PROFIL -
AMORTYZATOR -
MOCOWANIE PRODUKTU wkręty
OPCJE KOLORYSTYCZNE 1

Elementy systemu

 1. odbojnica gumowa
 2. pas fluorescencyjny
 3. zakończenie
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

Top